De Stad Gent en Ministry of Makers vzw lanceren vol+maakt:
een unieke collectie designobjecten die het resultaat is van de intense samenwerking tussen designers en Gentse maatwerkbedrijven.

De objecten getuigen van een zoektocht naar zuiverheid, ambacht en duurzaamheid. Ze vertellen een verhaal van wederzijds respect voor elkaars kunnen, van tactiliteit en de liefde voor natuurlijke materialen. Door de samenwerking met designers krijgt de sociale economie extra leerkansen en wordt een duurzame samenwerking met reguliere bedrijven gestimuleerd. Het zijn de Gentse maakwerkbedrijven Compaan & Labeur die deze kans grepen. De designers, Valerie Bervoet, Cas Moor en Sep Verboom, krijgen dan weer de kans om een samenwerking op te zetten met sociale ondernemingen.

“Aan de basis ligt een onderzoeks- traject naar innovatieve en sociale businessmodellen,” vertelt Saskia Westerduin, creatief coördinator
van Ministry of Makers, de organisatie die samen met Stad Gent (Dienst Werk) dit traject begeleidde. “Het zijn verschillende partijen uit de sociale- én de creatieve economie die de handen in elkaar sloegen en daarbij een win-winsituatie creëerden voor alle partners. De collectie vol+maakt vormt daarmee perfect de brug tussen de sociale en reguliere economie.”

De vol+maakt collectie wordt op donderdag 13 september 2018 aan het grote publiek voorgesteld in het Design museum Gent en zal daarna in Gentse designwinkels worden verkocht.

Hoe het begon

Het project is een initiatief van de Stad Gent en Ministry of Makers. Voor de Stad Gent is dit project een unieke kans om de samenwerking tussen sociale en reguliere economie te bevorderen en meer creatieve makers, particulieren en bedrijven de weg te tonen naar de Gentse maatwerkbedrijven. Dat zijn bedrijven die kwetsbare werknemers tewerk stellen.

Ministry of Makers heeft als doel design in te zetten als een tool om de economie in Gent en Oost-Vlaanderen een boost te geven en zoekt hiervoor innovatieve, duurzame en sociale businessmodellen.

Dit co-creatietraject verbindt niet alleen maatwerkbedrijven en designers maar ook academici én beleidsmakers in hun gemeenschappelijke zoektocht naar een inclusieve samenleving.

‘Samen maken’ zorgt voor kennis-overdracht maar werkt ook verbindend én creëert een wederzijds respect voor elkaars skills.

Een gedragen onderzoek

Om een zo groot mogelijk draagvlak te creëren werden in een eerste fase veel stakeholders, zoals academici en beleidsmakers, bevraagd. Met de financiële steun van de Stad Gent, de Provincie Oost-Vlaanderen, de Vlaamse Overheid en van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) werd gestart met een Design Thinking traject. Het doel was de ontwikkeling van een intens samenwerkingsmodel tussen Sociale Economie & designers. Pars pro Toto tekende samen met de deelnemende designers en maatwerkbedrijven de krijtlijnen voor een duurzaam samenwerkingsmodel.

Er werd aan contextmapping gedaan en een probleemanalyse uitgevoerd. De competenties van de partners werden in kaart gebracht.

De vele ideeën die daaruit voortvloeiden werden ten slotte gescoord op haalbaarheid en uitvoerbaarheid.

Een volmaakte samenwerking

Het onderzoek resulteerde in het idee om een aantal designobjecten te ontwikkelen en op de markt te brengen, om zo de aandacht te vestigen op de ambachtelijke én creatieve skills van maatwerkbedrijven en designers.

Een win-winsituatie waarin beide partijen, designers en maatwerkbedrijven, evenwaardig hun rol kunnen vervullen. Maatwerkbedrijven kunnen zich verder ontwikkelen op vlak van productinnovatie en marketing én hun medewerkers duurzaam werk geven.

Designers kunnen hun creaties in de markt zetten en samenwerken met bedrijven met een sociaal doel. Het resultaat van deze samenwerking is méér dan de som van de delen. De ‘vol+maakt’ collectie was geboren. Een ‘volmaaktheid’ die zich weerspiegelt in de objecten en in een ‘volmaakte samenwerking’ tussen alle partners.

Actie!

Het succes van een idee schuilt in de actie en het prototypen. De designers gingen daarom eerst op bezoek bij de maatwerkbedrijven en lieten er zich inspireren door materialen, technieken en ambachtelijke skills. Daarna pas zetten ze zich aan het ontwerpen. Deze ontwerpen werden onderling besproken, geëvalueerd en bijgestuurd naar maakproces of materiaalkeuze. Daarna werd er gestart met het prototypen. Op die manier ontstond een hechte samenwerking tussen de designers en de sociale makers. De ontwerpen werden volledig afgestemd op de mogelijkheden van de sociale makers en waar nodig bijgestuurd of verfijnd.

Het ondernemingsplan

De maatwerkbedrijven werden actief betrokken bij het vormgeven van het ondernemingsplan. Elke fase werd getoetst aan de dagdagelijkse werking van maatwerkbedrijven, de economische realiteit en de ‘vragen en noden’ vanuit de markt.

Studenten van HoGent van de richtingen Vastgoed en KMO-management werkten mee aan de ontwikkeling van de  marketing- en communicatiestrategie.

Mobiüs, – een adviesbureau dat organisaties ondersteunt bij het ontwerpen en implementeren van zakelijke oplossingen werd ingeschakeld om het financieel plan duurzaam te onderbouwen.

Logo en huisstijl

Voor het logo en de huisstijl werd beroep gedaan op studenten van LUCA, School of Arts. Ook zij lieten zich inspireren door het verhaal, de mensen en het unieke co-creatieproject.

14 teams werkten aan het logo en de huisstijl. Ze pitchten hun ontwerpen  pecha kucha stijl voor een jury van designers en beleidsmensen. In het logo dat werd gekozen, vol+maakt, staat ‘vol’ voor volledig, compleet en beloftevol, ’ maakt’  voor het vakmanschap bij de productie en het plus-teken is het symbool voor de unieke en duurzame samenwerking.