Ministry of Makers vzw en Stad Gent lanceren vol+maakt: een unieke collectie designobjecten die het resultaat is van de intense samenwerking tussen designers en Gentse maatwerkbedrijven.

het verhaal

Hoe het begon

Het  project  is  een  initiatief  van  de Stad  Gent  en  Ministry  of  Makers. Ministry  of  Makers  heeft  als doel  design  in  te  zetten  als  een tool  om  de  economie  in  Gent  en Oost-Vlaanderen  een  boost  te geven  en  zoekt  hiervoor  innovatieve,  duurzame  en  sociale  business modellen.  Voor  de  Stad  Gent  is dit  project  een  unieke  kans  om  de samenwerking  tussen  sociale  en reguliere  economie  te  bevorderen.

Het pilootproject

Om een zo groot mogelijk draagvlak te creëren werden heel wat stakeholders bij het project betrokken. Met de extra financiële steun van Stad Gent, Provincie Oost-Vlaanderen, de Vlaamse Overheid en van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) werd gestart met een Design Thinking traject met het oog op intense samenwerkingsmodellen tussen Sociale Economie & designers.

De samenwerking

Eén van die ideeën was het op de markt brengen van een designcollectie om zo de aandacht te vestigen op de ambachtelijke én creatieve makersskills van maatwerkbedrijven in samenwerking met designers. Een win-winsituatie waarin het potentieel en de verwachtingen van beide partners als gelijkwaardig worden beschouwd.

de designers
casmoor

+ Cas Moor

“Er is geen bepaalde stroming die mijn ontwerpen typeert. Voor mij gaat het hem over eerlijke producten waar het materiaal en de ambachtelijke skills niet enkel de vorm maar ook het verhaal bepalen.”

valerie-bervoet-blackwhite

+ Valerie Bervoet

“Ik werk het liefst in een cocreatief proces met andere designers en experten aan projecten. Het is de wisselwerking in een team die voor sterke resultaten zorgt.”

sebverboom

+ Sep Verboom

“Ik zie mezelf niet zozeer als een ontwerper, maar eerder als iemand die processen stuurt. Een product is als een communicatiekanaal om verhalen te vertellen en situaties te schetsen.”

de maatwerkbedrijven1

Compaan

In samenwerking met ondernemingen en het beleid, draagt Compaan bij tot de verduurzaming van de economie en het innoverende karakter van het arbeidsmarktbeleid. Respect, empowerment, samenwerken zijn de peilers waarop hun missie is gebaseerd. Ze inspireren en motiveren niet enkel de medewerkers maar ook bedrijven in hun streven naar een inclusieve arbeidsmarkt.

Labeur

Vzw Labeur, het Gentse sociaal-ecologisch maatwerkbedrijf, is sterk in werk. En in kwaliteit.

De houtafdeling, Recup Design, tekent voor houtwerk op maat. En werkt liefst met gerecycleerd materiaal.

Labeur

Recup Design richt horecazaken in, realiseert de meubels van de Oxfam-Wereldwinkels en maakt keukens, kasten en zo veel meer; zowel voor particulieren als voor lokale overheden.

Recup Design maakt uw dromen waar. In het hout en volgens het ontwerp dat u verkiest.

de collectie

+ de collectiestukken kregen voornamen mee om zo het menselijke en sociale karakter van
het project te benadrukken. In de collectie 2018 beginnen de namen met de letter ‘A’.